Huolellinen reittien suunnittelu on fiksua ja vastuullista logistiikkaa

Kuljetusreittien suunnitteleminen sekä näiden suunnitelmien toteuttaminen on nykyään tärkeässä osassa tehokaassa ja ympäristöystävällisessä logistiikassa. Kun autojen liikkuminen on määritelty polttoaineen kulutuksen ja ajankäytön suhteen mahdollisimman ekonomiseksi, säästetään luonnonvaroja, ympäristöä sekä resursseja. Tämä hyödyttää
kaikkia.

Logitri on tehnyt jatkuvasti ratkaisuja, joilla logistiikkaa pystytään kehittämään entistäkin ympäristöystävällisemmäksi. Vastuullisten valintojen tekeminen on usein uusien innovaatioiden ja nykyaikaisten toimintatapojen sekä huomisen käytäntöjen omaksumista jo tänään. Tämä pätee myös kuljetusreittien suunnitteluun ja toteuttamiseen, mikä on olennainen osa modernia logistiikkaa. Huolellinen työ ja toteutus tuottavatkin lukuisia etuja niin tehokkuuden kuin hiilijalanjäljen pienentämisen osalta.

“Logistiikassa käytettyjen autojen tehokkuus kasvaa reittien suunnittelun myötä, sillä kilometrejä tarvitsee ajaa vähemmän. Tämä tarkoittaa pienempää polttoaineen kulutusta ja päästöjä sekä vähäisempää määrää työtunteja. Hyvän reittisuunnittelun ansiosta voidaan myös ajaa enemmän
toimituksia perille saman päivän aikana”, Logitriin kuuluvan Storemen Logistics Oy:n operatiivinen johtaja Marko Lyhty kertoo.

Reittisuunnittelu on osa logistiikan kokonaisuutta 

Storemen Logistics Oy on satsannut koko muun Logitrin tavoin huomattavassa määrin ympäristövastuullisuuden toteuttamiseen, kulkeehan sen kuljetuskalustosta nykyään yli 45 % biokaasulla ja sähköä autoista käyttää 9 %. Tehokas ja ympäristöpäästöt minimoiva reittisuunnittelu asettuukin luontevaksi osaksi vihreitä arvoja toteuttavaa toimintaa, sillä sen avulla pystytään hyödyntämään paremmin uusiutuvia luonnonvaroja käyttävää kuljetuskalustoa.

“Reittien tarkasta suunnittelusta on paljon apua käytännön työssä, sillä se helpottaa ympäristöystävällisten, eli biokaasu- ja sähköautojen käyttämistä. Biokaasun tankkauspisteitä ja sähköllä kulkevan kaluston latausmahdollisuuksia ei ole tarjolla joka paikassa, joten reitit tulee laatia niin, että näitä energiamuotoja hyödyntävät autot pystytään pitämään mahdollisimman tehokkaasti liikenteessä”, Lyhty toteaa.

Taiten laaditut reittisuunnitelmat auttavat varmistamaan myös kuljetusaikataulujen pitävyyden sekä luovat hyvät edellytykset kuljettajien ajo- ja lepoaikojen seurattavuudelle. Suunnittelu onkin logistiikkatoimituksissa tänä päivänä erittäin keskeisessä osassa koko toimitusketjun toimivuuden ja tehokkuuden kannalta. Voinee liioittelematta arvioida, että ilman sitä olisi vaikeaa – ellei mahdotonta – toimia sekä kannattavasti että ympäristövastuullisesti logistiikka-alalla. 

Ajojärjestelijät kantavat suurimman vastuun reittien suunnittelemisesta 

Kaikki Logitrin ja Storemen Logistics Oy:n reitit suunnitellaan etukäteen. Suunnittelutyön tekevät ajojärjestelijät, jotka aloittavat toimensa saatuaan kuljetustilauksen ajojärjestelyohjelmistoon. Suunnittelussa huomioidaan monia eri seikkoja, kuten Lyhty asiaa valottaa:

“Reittivalintaan vaikuttavat asiakkaiden aikatauluvaatimukset ja tuotteiden vastaanottajatahojen aukioloajat, tilauskoko, kuljetettavien tuotteiden yhteensopivuus, reittien pituudet kuljettajien työ-ja lepoajat huomioiden, kaluston tehokkuus sekä biokaasu- ja latausasemien sijainnit.”

Ajojärjestelijällä on apunaan suunnittelussa erillinen ajojärjestelyohjelma, joka ehdottaa optimaalisen reitin. Ajojärjestelijä arvioi ehdotuksen ja muuttaa sitä tarvittaessa. Arvioinnissa nousee tärkeäksi ajojärjestelijän ammattitaito, johon sisältyy muun muassa reittien ja sen varrelle asettuvien paikkakuntien tunteminen, ymmärrys yhteenkuormauksen soveltuvuuksista sekä kuljettajien työ- ja lepoaikoihin liittyvistä määräyksistä sekä tiedot kaluston kantavuudesta. Ajojärjestelijän tulee olla valmis myös reagoimaan välittömästi niihin muuttuviin tekijöihin, jotka vaikuttavat reitit käyttökelpoisuuteen.

Reitit on suunniteltu niin tarkasti, että autonkuljettajien ei tarvitse kantaa niistä huolta ajomatkansa aikana. Kuljettaja puuttuu reitteihin tai tuotteiden kuljetusjärjestykseen vain mahdollisissa poikkeustilanteissa, kuten liikenneruuhkien hankaloittaessa matkantekoa tai vastaanottajan aukioloaikojen muuttuessa yllättäen. 

Logitri panostaa tulevaisuudessakin reittisuunnitteluun 

Reittisuunnittelun huomattavan merkityksen johdosta Logitri ja Storemen Logistics Oy aikovat panostaa siihen huomattavassa määrin jatkossakin. Huolellisella suunnittelulla on suuri vaikutus logistiikan kustannustehokkuuteen sekä asetettujen päästötavoitteiden saavuttamiseen, jotka tuovat merkittäviä hyötyjä kaikille.

Logitri on myös erittäin kiinnostunut tuomaan uusimpia innovaatioita mukaan reittisuunnitteluun. Esimerkiksi keinoälyä saatetaan käyttää hyvinkin pian apuna Logitrin ja Storemen Logistics Oy:n kuljetuskaluston reittien suunnittelemisessa.

“Keräämme jatkuvasti reittihistoriaan littyvää dataa eri lähteistä ja teemme analyysin sen pohjalta, miten hyvin olemme onnistuneet reittien suunnittelussa ja miten voimme edelleen kehittää toimintaamme sen osalta”, Lyhty kertoo ja jatkaa: “Harkitsemme lisäksi vakavasti keinoälyn hyödyntämistä, siksi seuraammekin tarkasti sen kehittymistä ja arvioimme sen soveltuvuutta omiin käyttötarkoituksiimme.”