Ympäristöystävällistä logistiikkaa aurinkovoiman avulla 

Logitri hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja lähituotantoa mahdollisimman paljon, ja siksi myös aurinkoenergiaa käytetään nykyään huomattavassa määrin toiminnoissa. Logitrin logistiikkakeskuksen katoilla onkin omat aurinkovoimalat, jolla tuotetaan iso osa kiinteistöjen tarvitsemasta sähköstä. Tämä panostus aurinkoenergiaan ei ainoastaan vähennä ympäristövaikutuksia, vaan myös edistää Logitrin visiota kestävästä ja innovatiivisesta logistiikasta. 

Logitri päätti ryhtyä hyödyntämään aurinkoenergiaa vuonna 2017 kestävän kehityksen mukaisia arvojaan noudattaen. Tällöin Tuusulaan rakennettiin Logitrin uusi logistiikkakeskus ja ideana oli tehdä sen yhteyteen aurinkovoimala. Rakennusten katoille asennettiinkin huippumoderni aurinkovoimala, joka tuottaa merkittävän osan logistiikkakeskuksen tarvitsemasta sähköstä.

Kaikkiaan 15 % kaikesta Logitrin logistiikkakeskuksen käyttämästä sähköenergiasta tuotetaankin tätä nykyä omatoimisesti, uusiutuvaa energiaa hyödyntäen. Tämä käsittää muun muassa logistiikkakeskusten valaistuksen, trukkien ja sähkörekan lataamisen, jäähdytyslaitteiston käytön kesällä sekä kiinteistön muun sähkönkulutuksen. Se osa logistiikkakeskuksien sähköntarpeesta, jota ei aurinkoenergialla pystytä kattamaan, hoituu hiilineutraalilla sähköllä.

“Aurinkoenergian hyödyntäminen on sopinut hyvin Logitrin toiminnoille, sillä kulutuksemme on optimaalinen aurinkovoiman saatavuuteen nähden”, Logitrin toimitusjohtaja Jarno Hanhinen toteaa ja jatkaa: “Kun aurinko paistaa kesällä kirkkaasti pitkin päivää, on meillä vastaavasti silloin huomattavimmat energiatarpeet, logistiikkakeskustahan tulee jäähdyttää eniten juuri kuumina kesäkuukausina.” 

Aurinkoenergian hyödyntäminen on vastuullista – ja järkevää 

Aurinkopaneelit kattavat laajat alueet Logitrin logistiikkakeskuksen katolla, onhan niitä kaikkiaan 3066 kappaletta ja niiden energiantuottokin on sangen vaikuttava: 0,958 MWp. Investointi aurinkovoimaan ei ainoastaan vähennä Logitrin riippuvuutta perinteisistä energialähteistä, vaan myös alentaa huomattavasti logistiikkatoiminnan hiilijalanjälkeä.

Aurinkovoimalan käyttöönotto onkin osa Logitrin vastuullista sitoutumista kestävään kehitykseen. Aurinkovoimala tuottaa suurimman osan energiastaan luonnollisesti kesän kuluessa, mutta siitä on merkittävää hyötyä muinakin vuodenaikoina. Paneelit ottavat hyödyn irti aina, kun aurinko paistaa. Energian tuotto kasvaakin jo maaliskuusta lähtien.

Aurinkoenergian käyttäminen on paitsi vastuullinen teko, myös taloudellisia säästöjä tuova. Kestävyys ja kannattavuus voivatkin kulkea käsi kädessä, kuten Hanhinen painottaa: “Aurinkoenergialla voidaan saavuttaa säästöjä sähkökuluissa arviolta noin 20–25 %. Tämä muodostuu 15 % pienemmästä energian ostotarpeesta sekä 5 % osuudesta, jonka Logitri ansaitsee myydessään Cactos-järjestelmään varastoidun sähkön verkkoon. Se tapahtuu yleensä markkinahinnan asettuessa houkuttelevaksi ja oman sähköntarpeen ollessa vähäinen.” 

Innovaatiot ja kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä 

Logitrin aurinkovoimala ei ole pelkästään taloudellinen sijoitus vaan myös strateginen päätös, joka vei Logitrin toimintaa entistä enemmän kohti ympäristöystävällistä logistiikkaa. Aurinkoenergian hyödyntäminen vähensi toiminnan hiilijalanjälkeä ja vahvisti Logitrin asemaa vastuullisena toimijana nopeasti kehittyvällä logistiikka-alalla. Logitri haluaakin olla edelläkävijä vastuullisten logistiikan palveluiden ja ratkaisujen tarjoamisessa asiakkailleen.

Kestävän kehityksen mukainen toiminta on Logitrin mielestä keskeinen kilpailutekijä tulevaisuudessa. Asiakkaat arvostavat yhä enemmän yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet ympäristövastuuseen. Aurinkovoiman käyttöönotto on Logitrin tapa vastata tähän kasvavaan kysyntään.

“Aurinkovoima ei ole pelkkä investointi teknologiaan vaan myös investointi parempaan ja vihreämpään tulevaisuuteen”, Hanhinen arvioi.