Ympäristövastuullista logistiikkaa – toimintaa jatkuvasti kehittäen

Logitri on vienyt toimintaansa eteenpäin itselleen asettamien ympäristövastuullisuuden tavoitteiden mukaisesti. Tämä on jatkunut johdonmukaisesti jo vuosia, tavoitteena logistiikkatoimien hiilineutraalius ja fossiilivapaus, jotka ovat keskeisen tärkeitä tekijöitä ympäristöstä huolehtimisen kannalta

Hiilineutraalius on jo saavutettu Logitrilla, sillä sen kuljetuksista aiheutuneet päästöt kompensoidaan Suomen hiilinieluja kasvattamalla, eli istuttamalla Suomeen lisää metsiä. Logitri olikin ensimmäisiä yrityksiä Suomessa, joka onnistui pääsemään toimintansa osalta hiilineutraaliksi. 

Logistiikan fossiilivapaus on sekin jo tosiasia Logitrilla, sillä yritys siirtyi vuonna 2022 hiilineutraaliin sähköön ja kasvatti aurinkovoiman käytön osuutta toiminnassaan. Tuusulassa sijaitsevan logistiikkakeskuksen katolla on peräti 380.000 kWh:n aurinkovoimala, jonka sähköntuotto kattaa yli 15 % koko keskuksen energiankäytöstä. Lisäksi keskuksen varastolaitteet hyödyntävät litium-ioniakkuja, jotka eivät aiheuta päästöjä. Logitri on myös hankkinut kuljetuskalustoonsa useita moderneja sähkö- ja kaasuautoja, jotka tukevat ympäristövastuullisuuden mukaista toimintaa.

Ympäristövastuulliset teot eivät ole kuitenkaan päättymässä tähän, vaan Logitri aikoo kehittää toimintaansa koko ajan arvojensa pohjalta yhä enemmän kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi.

“Ympäristövastuullisuus kuuluu keskeisesti Logitrin arvoihin ja tämän johdosta myös hiilineutraaliuteen on panostettu jo vuosia”, Jarno Hanhinen, Logitrin toimitusjohtaja kertoo. “Logitri pyrkii olemaan kehityksen kärjessä ympäristöasioissa.”

Logitri toimii edelläkävijänä logistiikan ympäristövastuullisuuden kehittämisessä

Kuljetusalalla ja logistiikassa syntyy helposti ilmaston ja ympäristön kannalta vahingollisia päästöjä. Tämä on tiedostettu yleisesti myös logistiikkapalveluita kaipaavien tahojen parissa, mitä Hanhinen pitää erittäin hyvänä asiana.  

Ympäristövastuun merkitys kasvaa vuosittain ja se huomioidaan myös asiakkaiden tarjouspyynnöissä. Tiedostavat yritykset lisäävätkin tätä nykyä ympäristövastuullisuuden mittaroinnit mukaan tarjouspyyntöihinsä.”

Kehitys on lähtenyt kulkemaan viime aikoina Hanhisen näkemyksen mukaan oikeille raiteille ripeästi, mikä on paitsi hyvinvoivan ympäristön myös koko logistiikka-alan etu. Yhä useammat yritykset ovatkin ottaneet askelia samaan suuntaan, mihin Logitri on kulkenut. Tämä on erinomainen asia kestävän kehityksen kannalta.

“Voisi sanoa, että alan yritysten kesken on jopa pientä kilpailua uuden kehittelyssä”, Hanhinen pohtii.

Logitrilla ovat käytössä moderneimmat kestävän kehityksen työkalut

Logitrilla on useita lähitulevaisuuden suunnitelmia ympäristövastuullisuuteen liittyvien toimien osalta. Tarkoituksena on kehittää edelleen nykyisiä toimintamalleja, panostaa energiavarastointiin sekä tehdä uusia investointeja moderniin, ympäristöystävälliseen kuljetuskalustoon. 

“Cactos-järjestelmää laajennetaan ja kuljetuskalustoa uudistetaan säännöllisesti ympäristöystävällisemmäksi. Jo nyt yli puolet kuljetuskalustostamme liikkuu päästöttömillä polttoaineilla, eli biokaasulla ja sähköllä, mutta haluamme kasvattaa sen osuutta entisestään”, Hanhinen kuvailee asetettuja askelmerkkejä. 

Logitrilla käytössä oleva Cactos on energiavarasto, joka tasapainottaa sähkönkulutusta suuren ja matalamman kysynnän välillä. Cactoksen avulla saadaan otettua tehokkaasti talteen aurinkosähköä, jota voidaan sitten hyödyntää myöhemmin. Järjestelmä osallistuu myös taajuusmarkkinaan ja tasapainottaa näin valtakunnan verkon taajuutta. Cactos auttaakin omalta osaltaan Logitria ympäristövastuullisessa toiminnassa.

“Seuraamme ylipäätään tuotekehitystä monialaisesti ja tarkkailemme, mitkä ovat tehokkaita ratkaisuja saavuttaaksemme itsellemme asettamamme nollapäästöisyyden tavoitteen”, Hanhinen kertoo.

Logitri on erittäin motivoitunut ympäristövastuullisuuteen liittyvien toimien läpiviemisessä, mikä ilmenee kaikessa päivittäisessä toiminnassa. Jokainen yritys voi vaikuttaa asioihin ja Logitri on päättänyt tehdä oman osansa kestävän kehityksen eteen.  

Ympäristövastuullisuuteen liittyvä ajattelumme ja käytännön toimintamme tavoittelee yhteisen hyvän tuottamista koko yhteiskunnalle”, Hanhinen kiteyttää.