Suomen ensimmäinen sähköinen VOLVO FM -puoliperävetoauto aloittaa liikennöintinsä

Storemen Logistics satsaa kuljetuskalustonsa sähköistämiseen, ja maamme ensimmäinen sähköinen VOLVO FM -rekkaveturistarttaakin maantielle maaliskuussa 2023. Sähkökäyttöisen kaluston käyttöön ottaminen on osa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa, jota Storeman Logistics vaalii erityisellä huolella. 

Suomen ensimäinen FM -puoliperävetoauto

Reilu 40 prosenttia Storemen Logisticsin kuljetuskalustosta liikkuu tätä nykyä sähköllä ja biokaasulla. Tavoitteena on hoitaa asiakkaiden kuljetustoimeksiannot koko ajan vihreämpään tulevaisuuteen tähdäten. Storemen Logisticsilla onkin ollut jo puolentoista vuoden ajan liikenteessä sähköllä toimiva jakelukuorma-auto, ja kuljetuskapasiteetiltaan järeämpi sähkövetoauto on uusi askel ympäristöystävällisyyden suuntaan.

Storemen Logistics on ollut täysin hiilineutraali vuodesta 2022, sillä kuljetuksista aiheutuneet päästöt kompensoidaan Suomen hiilinieluja kasvattamalla. Sähkövetoautolla liikennöimisen hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi fossiilisia polttoaineita käyttävään kalustoon verrattuna, joten sen hankkiminen oli perusteltua ympäristöystävällisten tavoitteiden täyttämiseksi.

Sähköllä liikkuva yhdistelmähän ei tuota paikallisia CO2-päästöjä käytännössä lainkaan. Lataamiseen käytetään CO2-vapaata sähköä, minkä lisäksi yhtiöllä on 958,22 kWp:n tehoinen aurinkovoimala. Se on 3066 aurinkopaneelin tuottamalla sähköenergiakapasiteetillaan Suomen 14:ksi suurin.

Idea raskaan kaluston sähköistämisestä tuli Keski-Euroopasta

Storemen Logisticsin sähkövetoauto on ensimmäinen VOLVO FM Suomessa, mutta muualla päin maailmaa on jo joitain sähkökäyttöisiä yksilöitä taittamassa ympäristöystävällisempää taivalta. Eurooppa ja Yhdysvallat ovat kehityksessä edelläkävijöitä, ja idea sähkörekan hankkimisesta saatiinkin Hollannista.

Ajatus kuljetuskaluston sähköistämisestä syntyi vuonna 2018, kun Storemen Logisticsin hallituksen puheenjohtaja, Jari Jokinen, näki Hollannissa demoversion sähkökuorma-autosta.

“Innovoivana henkilönä tunnettu Jari päätti saman tien tilata ensimmäisen sähkökuorma-auton, joka aloittikin liikennöinnin vuoden 2021 elokuussa”, Marko Lyhty, Storemen Logisticsin Director of Transport Operations, muistelee. “Oli huima kokemus olla koulutustilaisuudessa ja päästä koeajamaan sähköllä toimivaa kuorma-autoa”. 

Jokisen päätöksellä tehtiin suunnitelma siirtyä asteittain fossiilivapaaseen liikennöintiin ja tällä tiellä Storemen Logistics on edelleen. Tämä ei edellyttänyt perustavaa laatua olevia muutoksia yrityksen toimintaan, sillä sähkökäyttöisen yhdistelmän käyttötarkoitus ja -tapa on samanlainen kuin muidenkin yhdistelmien ja ajoneuvojen. Asiakkaiden tuotteet viedään edelleen oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan sekä oikeassa lämpötilassa ja oikein laskutettuna – mutta jatkossa entistäkin pienemmillä päästöillä.

Sähkökäyttöinen yhdistelmäpoikkeaa jossain määrin fossiilisia polttoaineita käyttävästä

Pohdittaessa sähkökäyttöisen vetäjän suorituskykyä suhteessa fossiilisilla polttoaineilla liikkuvaan vetäjään saattaa mieleen hiipiä epäilys, onko sähköllä kulkeva vaihtoehto samanlainen voimanpesä kuin perinteisempi vetäjä vai loppuuko siitä puhti ensimmäisessä jyrkässä ylämäessä? 

Huoli siitä, että sähkövetäjässä ei riittäisi voimaa ja vääntöä on turha. Se pärjää nimittäin vallan mainiosti vertailussa fossiilisia polttoaineita käyttävään kollegaansa. Tämän tietää hyvin myös Marko Lyhty.

“Sähkövetäjä on jopa suorituskykyisempi kuin fossiilisilla polttoaineilla kulkeva, sillä koko tehoreservi on saman tien käytettävissä. Tehoa autosta löytyy ajotehtäviimme enemmän kuin riittävästi: 490 kW, mikä vastaa noin 650 hevosvoimaa. Tällä pärjätään hyvin meidän nykyajoissamme.”

Vaikka sähkövetäjä on perinteisen vetäjän tapaan väkevä työjuhta, on näissä kahdessa kuitenkin merkittäviä eroavaisuuksia. Esimerkiksi huoltotöissä on otettava huomioon auton suuret jännitteet, minkä lisäksi sähköautolle ei tarvitse toteuttaa perinteisiä polttomoottoriin liittyviä huoltoja. 

Hieman erilaisten huoltojen lisäksi on varauduttava muihinkin seikkoihin. Ajotapa on mukautettava vieläkin ennakoivammaksi, jotta latausenergiaa saadaan riittävässä määrin talteen. Lisäksi reitin suunnittelu on tehtävä huolellisesti, sillä Suomen latausinfra ei toistaiseksi ole niin kattava, että sähköyhdistelmällä voisi lähteä liikenteeseen ilman latauspisteiden kartoittamista ja pysähdyksiin sekä muihin kuljetuksen aikana tapahtuviin ennalta arvaamattomiin muutoksiin varautumista.

“Sähköajoneuvon lataamiseen vaikuttaa olennaisesti laturin teho, mutta karkeasti arvioiden 20–80 prosentin varaustilan lataamiseen kuluu aikaa noin 1,5 tuntia nykylaturillamme”, Lyhty kertoo. “Sähkövetäjässämme on 540 kW akusto, joten sillä ajaa täyteen ladattuna noin 300–350 km, toki riippuen kelistä, maastosta ja kuormasta.”

The Strongest Link in Logistics – Volvo FM

Paljon mahdollisuuksia sekä muutamia haasteita

Fossiilisilla polttoaineilla liikkuvalla raskaalla kalustolla on muun tieliikenteen ohella huomattava hiilijalanjälki, joten sen sähköistäminen on perusteltua pyrittäessä luomaan omilla valinnoilla edellytyksiä paremmalle huomiselle. Tulevaisuudessa olisikin suotavaa saada enemmän sähköllä liikkuvaa kuljetuskalustoa Suomen maanteille ja parhaassa tapauksessa korvata fossiilisia polttoaineita käyttävät autot ympäristöystävällisempää teknologiaa hyödyntävillä ajoneuvoilla. Siinä on kuitenkin omat haasteensa. 

“Kyse on pitkälti siitä, missä määrin maamme latausverkosto kehittyy, eli voidaanko sähköyhdistelmillä operoida sujuvasti pitkiä matkoja, esimerkiksi Helsinki–Oulu-väliä tai Suomen poikittaisliikennettä”, Lyhty pohtii. “Silläkin on suuri merkitys, miten muun muassa vedyn ja mahdollisten muiden korvaavien polttoaineiden kehitys jatkuu lähitulevaisuudessa.”


Vaikka pidempien matkojen ajamisessa on vielä omat haasteensa, on sähköinen kuljetuskalusto erinomainen ratkaisu lyhyemmille etapeille. Erityisen hyvin se sopii esimerkiksi kaupunkien ja niiden lähitaajamien jakelu- ja siirtokuljetuksiin. Näissä käyttötarkoituksissa Lyhty uskookin sähköisen kaluston yleistyvän nopeimmin. 

Se saattaa omalta osaltaan vaikuttaa sähköisen kuljetuskaluston suosion kasvuun, että sillä on  muitakin vetovoimatekijöitä kuin ympäristöystävällisyys ja polttomoottoreihin liittyvien huoltojen poistuminen; kuljettajan työympäristö muuttuu nimittäin huomattavasti viihtyisämmäksi polttomoottorin käyntiäänien ja polttoaineen hajun katoamisen myötä.

Sähkövetäjän käytettävyys tulee ilmi liikennöinnin myötä

Storemen Logistics kuljettajineen on innostunut uudesta sähkövetäjästään ja aikoo seurata tiiviisti sen suoriutumista tehtävissään. Tarkastelun kohteena ovat myös latauspisteiden infran kehittyminen maassamme sekä kuljetusten toimeksiantajien kiinnostus ja halukkuus kehittää omaa toimintaansa kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta.

“Testaamme nyt uutta sähkövetäjäämme ja kartutamme siitä saamiamme kokemuksia, se vaikuttaa olennaisesti kuljetustemme kehittämistoimiin”, Lyhty summaa lopuksi Storemen Logisticsin tulevaisuuden suunnitelmia.