Sujuvaa logistiikkaa ei olisi ilman osaavaa henkilöstöä

Logitrin Tuusulan logistiikkakeskuksen toiminnan ytimessä ovat sen ammattitaitoiset ja työlleen omistautuneet työntekijät. Heidän osaamisensa ansiosta Logitrin logistiikka on tehokkaasti toimivaa ja asiakkaat tyytyväisiä.

Hyvin palvelevat logistiikkakeskukset ovat keskeinen osa modernia logistiikkaa. Tuusulassa sijaitseva Logitrin logistiikkakeskus ei täyttäisi tarkoitustaan ilman työnsä perusteellisesti hallitsevia logistiikan ammattilaisia. He ovat avainasemassa logistiikan sujuvuuden ja tehokkuuden varmistamisessa.

Logitrin logistiikkakeskuksessa työskentelee 120 henkilöä, minkä lisäksi Logitrilla on palveluksessaan noin 60 autonkuljettajaa. Logistiikkakeskuksen työntekijöiden työtehtäviin sisältyy monenlaisia toimia: muun muassa tavaroiden vastaanottamista, keräilyä, lähettämistä, hyllyttämistä, kuormien tarkistamista, lastaamista ja purkamista. Tämän lisäksi logistiikkakeskuksessa tehdään normaalin varastotyön ohella asiakkaalle räätälöityjä lisäarvopalvelutöitä, kuten uudelleenpakkaamista, tarroittamista ja displayn kasaamista.

“Työntekijöiden panos yrityksemme toimintaan on erittäin suuri, koska se vaikuttaa suoraan asiakastyytyväisyyteen ja työn jatkuvuuteen”, Teemu Hirko, Logitrin operatiivinen johtaja toteaa ja jatkaa: “Työntekijöiden henkilökohtaisella osaamisella on merkittävä rooli tehtävistä suoriutumisessa, joskin tämä riippuu täysin työnkuvasta. Kaikkiin työtehtäviin pystytään kuitenkin kouluttamaan ”tekemällä oppii” -mentaliteetilla.”

Hyvä työntekijä on järjestelmällinen ja ahkera

Sujuva logistiikka edellyttää tiimityötä, kommunikaatiota ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Tehtävät vaativat tarkkuutta, nopeutta ja hyvää organisointikykyä, joten jokaisen työntekijän osaamisella ja työpanoksella on merkitystä.

“Mitään erityistä ammattitutkintoa logistiikkakeskuksessa työskentelyyn ei tarvita, mutta koulutuksista on hyötyä työtehtävissä etenemisen kannalta. Avoin ja reipas asenne ja asiakaspalveluhenkisyys antavat hyvän lähtökohdan työssä menestymiselle. Työntekijän oma-aloitteisuus ja ahkeruus auttavat eteenpäin”, Hirko arvioi.

Sujuva logistiikka syntyy osaltaan aikataulujen hallinnasta sekä joustavuudesta muuttuvissa tilanteissa. Työntekijöiden vuorovaikutus asiakkaiden kanssa, tapahtui se sitten suoraan tai epäsuorasti, on myös tärkeää, sillä se vaikuttaa suuresti yrityksen maineeseen ja asiakastyytyväisyyteen. Työntekijöillä onkin oltava tietyssä määrin erityisosaamista, jotta he suoriutuisivat tehtävistään parhaalla mahdollisella tavalla.

“Erityisosaamisen piiriin voidaan lukea erilaisten koneiden ajotaito, asiakaspalvelukyvyt sekä  kolmiulotteinen hahmoituskyky. Automatisointi tulee työhön mukaan tulevaisuudessa entistä vahvemmin ja työntekijöiltä tullaan edellyttämään sen myötä teknisempiä taitoja”, Hirko toteaa.

Osaavat ja työssään viihtyvät työntekijät ovat Logitrin voimavara

Logitri panostaa jatkuvasti henkilöstönsä kouluttamiseen ja kehittämiseen varmistaakseen, että he ovat ajan tasalla viimeisimmistä logistiikkaprosesseista ja -innovaatioista. Yritys kiinnittää erityistä huomiota sisäiseen viestintään. Sen eri kanavissa välitetään henkilökunnalle ajantasaiset tiedot päivittäisestä työnkulusta, asiakaskohtaisista ohjeistuksista ja muutoksista yleisissä standardeissa. 

“Kaikille työntekijöille pidetään kattavan alkuperehdytyksen lisäksi työtehtävien vaatimat erityiskoulutukset. Lisäksi työntekijöille mahdollistetaan yksilöllinen kehittyminen esimerkiksi oppisopimuskoulutusten kautta”, Hirko kertoo.

Olennainen osa Logitrin toimintaan perehtymistä on yrityksen toimintatapojen, arvojen sekä ympäristövastuullisuuden ja kierrätyksen merkityksen esitteleminen uusille työntekijöille. Näitä asioita käydään ajoittain läpi jo logistiikkakeskuksessa pidempään työskennelleidenkin ammattilaisten kanssa.

“Logitrissa on otettu käyttöön tiedon avoimuuden lisäämistä silmällä pitäen GuavaHR-järjestelmä, josta työntekijät löytävät itselle sopivana ajankohtana kaiken tarpeellisen tiedon työnantajasta. Tähän kuuluvat kaikki henkilöstöoppaasta organisaatiorakenteeseen ja yrityksen arvoihin, missioon ja visioon”, Hirko kuvailee.

Logistiikkakeskuksen työntekijät eivät ole Logitrille pelkästään osa tuotantoketjua, vaan he ovat aito voimavara ja kilpailuetu. Logitrin menestys nojaakin osaltaan siihen, että henkilöstö on ammattitaitoista ja sitoutunutta – ja tekee työnsä joka päivä täydellä sydämellä.