Logitri tuo räätälöidyt sisälogistiikan palvelut ja osaamisensa asiakkaan tiloihin

Logitri on laajentanut palveluvalikoimaansa sisälogistiikan palveluihin. Uudessa palvelumallissa Logitrin henkilökunta toteuttaa asiakkaan tuotteiden ja materiaalien käsittelyn asiakasyrityksen omissa tiloissa.

Logistiikan sujuvuus, toimitusvarmuus sekä erityisesti kustannustehokkuus kiinnostavat aina yrityksiä. Sisälogistiikka on kriittinen osa laadukasta ja sujuvaa toimitusketjua. Logististen toimintojen optimointi ei kuitenkaan aina ole yrityksen omaa ydinosaamista, ja tällöin kannattaa etsiä ammattitaitoinen logistiikan kumppani maksimoimaan myös sisälogistiikan hyödyt osaksi toimitusketjua.

Logitri tarjoaa jatkossa nykyisten varastointi- ja kuljetuspalvelujen lisäksi myös sisälogistiikan palveluja asiakkaan omissa tiloissa. Myynti- ja markkinointijohtaja Tommi Törmälä korostaa, että asiakas saa käyttöönsä koko Logitrin osaamisen ja halutessaan myös kalustoa sekä varastonhallintajärjestelmän osana kokonaisuutta.

“Hallitsemme koko logistisen ketjun: ammattitaitoisen työn suunnittelun, älykkään varastonhallinnan ja toteutuksen osaavan henkilökuntamme toimesta. Kyseessä on siis paljon laajempi palvelu kuin henkilöstön vuokraamiseen rinnastettava lisäresursointi varastolle”, kuvailee Törmälä.

Varastointi- ja lisäarvopalvelujen yhdistelmä tarpeiden mukaan

Sisälogistiikan kokonaisuuteen voidaan sisällyttää asiakkaan tarpeen mukaisesti monenlaisia toimintoja. Tyypillisiä ovat tavaran vastaanotto ja lajittelu, sisäinen kuljetus ja jakelu, hyllytys, lähtevien tuotteiden keräily ja pakkaaminen, sekä varastointi ja varastonhallinta.

Osaksi kokonaisuutta liitetään usein myös erilaisia lisäarvopalveluja. Näitä ovat muun muassa tavaroiden uudelleenpakkaaminen, tarroitus ja merkintä, kampanjatuotteiden kokoaminen, tuotteiden lajittelu, esittelypakkausten kokoaminen tai tuotteiden esiasentaminen.

Myös Logitrin käyttämä varastonhallintajärjestelmä Astro WMS sekä kalusto, kuten trukit ja tarvittavat työkalut, tuodaan Logitrin mukana asiakkaan tiloihin, mikäli näin sovitaan.

“Asiakkaan liiketoiminnan ja tavaravirtojen luonne sekä toivottu palvelutaso määrittelevät mikä milloinkin on järkevä kokonaisuus. Kaikki lähtee liikkeelle keskustelusta, jossa asiakkaan tarpeet ja Logitrin tarjoamat ratkaisut käydään
yhdessä läpi”, sanoo Törmälä.

Fossiilivapaa kuljetus optiona

Myös kuljetus B2B-loppuasiakkaille tai tavaroiden jakelu eri kohteisiin voidaan järjestää osana palvelukokonaisuutta. Logitrin tarjoama logistiikkaketju on ollut fossiilivapaa vuodesta 2022 lähtien, ja raskaasta kuljetuskalustosta jo yli 70 %, liikkuu päästöttömästi sähköllä tai kaasulla.

“Koko toimitusketjun ympäristövastuullisuus on entistäkin tärkeämpää niin yrityksille kuin heidän loppuasiakkailleen. Päästöttömän kuljetuskapasiteetin kasvattaminen on meille tärkeä arvovalinta”, kertoo Törmälä.

Helppo ja kustannuksiltaan läpinäkyvä vaihtoehto

Millaisten yritysten kannattaisi harkita sisälogistiikan palveluja – ja miksi? Logitrin tuottamat sisälogistiikan palvelut sopivat erityisesti teollisuuden toimijoille, kaupan alalle, maahantuojille sekä verkko- ja tukkukaupoille, jotka käsittelevät suuria tavaravirtoja ja tarvitsevat nopeaa reagointia, esimerkiksi sesonkien yhteydessä.

“Kustannustehokkuus, palveluiden joustavuus ja yhteistyön helppous ovat sisälogistiikan suurimmat hyödyt asiakkaillemme. Vastaamme sovitusta kokonaisuudesta, ja johdamme sekä prosessia että siihen liittyvää ammattilaisten työtä. Palvelu on läpinäkyvä, ja asiakas voi keskittyä oman ydinliiketoimintansa kehittämiseen”, tiivistää Törmälä palvelun keskeiset hyödyt.

On melko yleistä, ettei yrityksillä ole tarkkaa dataa varaston tavaravirroista, käsittelyyn käytetystä ajasta tai muista kustannustekijöistä.

“Nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja kovassa kilpailussa yritysten täytyy valita mihin ne keskittyvät. Pitkän logistiikan kokemuksemme ja älykkäiden järjestelmien tuottaman tiedon yhdistelmällä voimme auttaa asiakkaitamme tehostamaan varastotoimintoja ja lisäämään joustoja – eli säästämään kustannuksia.”

Törmälä jatkaa, että palveluna ostettaessa sisälogistiikan kiinteät kulut muuttuvat läpinäkyviksi, muuttuviksi kuluiksi.

“Hinnoittelu perustuu käsiteltävien suoritteiden määrään. Suorite voi olla laatikko, paketti tai painon mukaan määritelty muu suorite. Asiakas maksaa vain sovitusti käsitellyistä suoritteista. Sisälogistiikan palvelumme skaalautuvat asiakkaamme muuttuvien tilanteiden mukaan”, päättää Törmälä.