Logitri lisää yhteistyötä Tullin kanssa

Tulli sekä Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt Logitrin Tuusulan varaston CP-valvontapisteeksi. Varastolle voi tuoda tehovalvottavia elintarvike-eriä Tullin siirtoluvalla.

Muu valvontapiste (CP)

Tuotteiden fyysiset tarkastukset (tunnistustarkastus, kasvinterveystarkastus ja näytteenotto) täytyy tehdä joko hyväksytyllä rajatarkastusasemalla (BCP) tai ennakkoon hyväksytyssä muussa valvontapisteessä (CP). Muu valvontapiste (CP) voi olla joko tuojayrityksen tai huolitsijan varasto, joka täyttää valvonta-asetuksen ja sen nojalla säädettyjen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset. Lisäksi valvontapisteen on täytettävä EU:n yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 852/2004 vaatimukset ja paikasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus. Varastosta on nimettävä tila tai huone tarkastuksia varten.

Lähde: Tullin verkkosivut