Logistiikan tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia

Logitri_Logistiikan tulevaisuus

Vihreä siirtymä on tosiasia ja siksi eri yritysten ja toimijoiden on kehitettävä ja mukautettava toimintaansa kestävän kehityksen periaatteita vastaaviksi. Tämä pätee myös logistiikka-alaan, jonka hiilijalanjälki on mahdollista saada huomattavan pieneksi – jopa olemattomaksi – kun otetaan käyttöön oikeanlaisia toimia ja käytäntöjä.

Yritysten ympäristövastuullisuus, energiatehokkuus ja vihreämmät valinnat ovat tällä hetkellä enemmän kuin ajankohtaisia ja niiden merkitys tulee entisestään korostumaan tulevaisuudessa. Myös logistiikan tulee alana mukautua tähän tilanteeseen ja tehdä oma osansa paremman huomisen eteen. 

Tarjolla on kosolti toimivia keinoja, uusia teknologisia innovaatioita ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä, joilla pystytään keventämään logistiikan alan yritysten hiilijalanjälkeä ja tekemään niiden toiminnasta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Logistiikka tuleekin alana kehittymään lähivuosina laajalti ja perusteellisesti, uskoo Logitrin toimitusjohtaja Jarno Hanhinen.

“Uudenlaista teknologiaa tullaan hyödyntämään erilaisissa logistiikan toiminnoissa ja automaatiota otetaan käyttöön nykyistä suuremmassa mittakaavassa, kun uudet koneet ja laitteet tulevat aiempaa paremmin toimeen ihmisympäristössä. Myös tekniikan halventuminen auttaa logistiikan alan yrityksiä ottamaan tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan.

Logitri toimii suunnannäyttäjänä

Logitri on itse tehnyt huomattavia toimia vihreämmän tulevaisuuden eteen ja muuttanut käytäntöjään ja liiketoimintansa toteuttamismalleja jo useiden vuosien ajan huomattavassa määrin ympäristövastuullisemmiksi. Tämän työn tuloksena Logitri on saavuttanut hiilineutraaliuden yhtenä ensimmäistä yrityksistä Suomessa. Samoin on päästy fossiilineutraaliuteen logistiikan osalta, siirtyihän Logitri vuonna 2022 hiilineutraaliin sähköön, minkä lisäksi aurinkovoiman käytön osuutta lisättiin merkittävästi toiminnassa; oman logistiikkakeskuksen katolle rakennetun 380.000 kWh:n aurinkovoimalan tuottaessa 15 % keskuksen käyttämästä energiasta. 

Muita toimia ovat olleet logistiikkakeskuksen päästöttömät litium-ioniakut sekä kuljetuskalustoon hankitut modernit sähkö- ja kaasuautot. Nämä kaikki ovat olleet ennalta suunniteltuja toimia ja ne ovat täyttäneet hyvin tarkoituksensa. Hanhinen uskookin, että myös muut logistiikan alan yritykset innostuvat seuraamaan Logitrin esimerkkiä.

“Energian hintojen kivuttua korkealle on esimerkiksi aurinkopaneeleita ilmaantunut todella monille katoille. Myös ympäristöystävälliset koneet ja laitteet yleistyvät ripeää tahtia kaluston uusiutuessa. Asiakkaat edellyttävät logistiikkatoimijoilta vastuullisuutta, mikä osaltaan kannustaa alan yrityksiä kehittämään toimintaansa yhä ympäristöystävällisemmäksi.

Teknisiä innovaatioita tuodaan koko ajan mukaan toimintaan

Logitri aikoo kehittää toimintaansa jatkossakin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, kuuluuhan ympäristövastuullisuus olennaisesti Logitrin arvoihin. Tarkoituksena on pysytellä tiukasti kehityksen etujoukossa ja siksi uusien, ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden innovaatioiden kehitystä seurataan tarkasti. 

“Käymme tiivistä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa, jotta pysymme koko ajan perillä siitä, mitä kaikkea uutta, innostavaa ja hyödyllistä on tulossa tarjolle lähitulevaisuudessa”, Hanhinen toteaa ja jatkaa: “Pyrimme toki löytämään myös omatoimisesti ratkaisuja toimintamme jatkuvan parantamisen tietä kulkiessamme.

Keinoälyä, robotiikkaa ja tarkempia mittauskäytäntöjä

Yksi ajankohtainen ja monia kiinnostava asia on keinoäly sekä robotiikka ja niiden yhä merkittävämpi läsnäolo niin yritystoiminnassa yleisesti kuin päivittäisessä työnteossa. Logistiikka-ala ei ole immuuni tälle kehitykselle, päin vastoin: keino-äly on Hanhisen mielestä tervetullut työkalu ja se tarjoaa oivallisia uusia lähestymistapoja ympäristöystävällisten toimien toteuttamiselle.

“Keinoäly tulee käyttöön logistiikka-alalle etenkin ohjelmistoissa hyödynnettävänä ennustamis- ja optimointityökaluna. Robotiikkaa käytetään jo nyt varastokoneissa, ja tämä tulee yleistymään alalla entisestään – etenkin pienemmissä yrityksissä, kun laitteiden hinnat vähitellen laskevat.”

Tulevaisuus tuo toki mukanaan myös haasteita ja Hanhinen näkee, että net zero emissions, eli yritysten päästöttömyys kasvihuonekaasujen osalta, on monille yritykselle kova pala purtavaksi. Sen mukaisesti toimimista voi olla myös vaikeaa arvioida, sillä tehtyjen toimien mitattavuudessa on vielä huomattavasti parantamisen varaa. 

“Tämä haaste on mielestäni ratkaistavissa koko toimitusketjun yhteistyöllä ja yhdenvertaisilla mittaroinneilla”, Hanhinen pohtii. “Kenties poliittinen päätös hyväksytyistä mittaustavoista loisi yhteismitalliset käytännöt ja -tavat. Näin sekä logistiikan alan toimijoiden että asiakkaiden ja alan sidosryhmien olisi mahdollista arvioida tehtyjen toimien tehokkuutta ja sitä, mitä olisi järkevää tehdä tulevaisuudessa