Joustava varastonhallintajärjestelmä pitää huolen toimitusketjun tehokkuudesta ja laadusta

Nykyaikainen, tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä varastonhallintajärjestelmä poistaa hukkaa eri vaiheissa varastoinnin työnkulkua, minimoi virheitä ja taipuu asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Logitri on valinnut ratkaisuksi Astro WMS -järjestelmän, ja tarjoaa sen avulla entistäkin laadukkaampaa kokonaispalvelua asiakkailleen.

Koko Logitrin Tuusulassa sijaitseva logistiikkakeskus on saman varastonhallintajärjestelmän (warehouse management system, WMS), Astro WMS:n piirissä. “Tiivistettynä järjestelmä on kuin varaston aivot. Tehtävän saatuaan se hyödyntää isoa määrää tietoa ja aiemmin oppimaansa, ja kertoo henkilökunnalle järkeviä ratkaisuja”, kuvailee Logitrin operatiivinen johtaja Jere Ruohonen.

Henkilökunta saa järjestelmältä selkeitä ohjeita työhönsä, esimerkiksi mihin varastoitavaksi tullut lava tulee viedä, ja mitä tehdään seuraavaksi.

“Järjestelmä myös oppii mitkä tuotteet keräillään tyypillisesti yhdessä, ja ohjeistaa siksi sijoittamaan niitä lähekkäin”, havainnollistaa Jere Ruohonen Astron älykkyyttä arjen toiminnassa.

Logitrin henkilöstö käyttää siis samaa järjestelmää ja samoja työvälineitä riippumatta siitä missä hallissa työskentelee.

“Tästä on merkittävää hyötyä työmme resursoinnissa, ja se helpottaa koko toimitusketjun hallittavuutta. Laadukkaan järjestelmän avulla teemme enemmän meille tehtäväksi annettua työtä vähemmillä virheillä”, kiteyttää Ruohonen.

Skaalautuvuus ja räätälöitävyys ovat Astron vahvuuksia

Paitsi että Astro-järjestelmän voi laajentaa muihin Logitrin, esimerkiksi lisäkapasiteetiksi hankittuihin tiloihin, voidaan se tarvittaessa viedä myös asiakkaan omaan toimipisteeseen.

“Skaalautuvuuden lisäksi räätälöitävyys on Astrossa hyvällä tasolla. Vaikka asiakkaiden tarpeet ovat moninaisia, mieleeni ei tule ainuttakaan asiakkaan tarvetta, johon järjestelmä ei olisi taipunut”, kiittelee Jere Ruohonen.

Astroon saadaan joustavasti toteutettua tarvittavat rajapinnat, esimerkiksi asiakkaan toiminnanohjaus- tai talousjärjestelmään.

“Integraatiot ja tiedonkulun automatisointi kuulostavat usein raskailta ja monimutkaisilta, mutta Astro tarjoaa kevyitäkin ratkaisuja. Lukuisat asiakkaamme ovat voineet luopua kokonaan omasta varastojärjestelmästään, ja jättää kaiken logistiikan hallinnan sekä järjestelmän ylläpidon meille”, sanoo Ruohonen.

Hukan minimointi edistää toimitusketjun vastuullisuutta

Asiakkaat toimialasta riippumatta odottavat kustannustehokkuutta ja korkeaa laatua kaikessa logistiikkaan ja varastointiin liittyvässä. Toimitusketjun vastuullisuuteen kokonaisuutena kohdistuu myös kasvavia odotuksia.

Jere Ruohonen painottaa, että nämä tavoitteet eivät ole suinkaan ristiriidassa. “Kaikenlaisen hukan minimointi alentaa kustannuksia, ja edistää myös vastuullisuutta. Mitä vähemmän toimitusketjut synnyttävät liikettä, tai tarvitsevat tilaa ja olosuhteiden säätelyä, sitä vähemmän kuluu energiaa ja luonnonvaroja.”

Ruohosen mukaan Astro on osoittautunut mainioksi työkaluksi myös vastuullisuuden vinkkelistä. “ Logistiikkaketjun kokonaisvastuullisuus paranee, kun varastoa ja siellä työskenteleviä ihmisiä ohjataan älykkäisiin valintoihin”, päättää Ruohonen.